hilkkamlaikko Mustatalous kuriin - Suomen kansalle elinmahdollisuus

SUOMI 100 VUOTTA - EUROOPAN HÄPEÄTAHRA - IHMISOIKEUDET HUKASSA

 

 SUOMI 100 vuotta - YLI MILJOONA KANSALAISTA ELÄÄ VELANPERINTÄHELVETISSÄ

 Ihmisoikeussopimuksen 1 artikla; Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia

Kuinka monta kirjettä olen kirjoittanut päättäjille ja kuinka moni muu on lähettänyt 25 vuoden aikana kirjeitä päättäjille, miten 90-luvun uhreja kohdeltiin ja kohdellaan täysin Ihmisoikeussopimuksen vastaisesti edelleen vuonna 2016. Saamme ehkä jonkin vastauksen; "Emme voi puuttua yksittäistapaukseen". Kuitenkin heidän tietoonsa on saatettu tuhansia tapauksia - kyse ei ole yksittäistapauksista - vaan haluttomuudesta korjata 90-luvulla tehtyjä Ihmisoikeusrikoksia.  Onko siis parempi, että muu maailma puuttuu Suomen harjoittamiin, systemaattisiin Ihmisoikeussopimuksen loukkauksiin.

Näinkö me juhlimme 100 vuotiasta Suomea, jonka isovanhempamme meille taisteli itsenäiseksi? Te hyvät päättäjät ette ole kunniaksi Suomelle. 

 Ihmisoikeussopimuksen 3 artikla; Kidutuksen kielto

Ketään ei saa kiduttaa, eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Sadoissa tuhansissa tapauksissa, 90-luvun uhrit tuomittiin; "Velalliset ja yrittäjät pitää tuomita, pankit pelastaa/ ylivelkaiset ovat tuhonneet Suomen talouden/ vastuuttomasti valuuttavelkaa ottaneet tuhosivat Suomen talouden" -olivat lauseita, joita kuulimme 90-luvulla. Pankinjohtajat pelastettiin - koko kansaa kohdeltiin halventavalla tavalla. Kaikki eivät kestäneet päättäjien syytöksiä - 14500 lähti oman käden kautta. Te päättäjät olette syyllisiä!

Me tiedämme, että pankit tuhosivat Suomen ottamalla liikaa valuuttaa Suomeen, Sitä tyrkytettiin jokaiselle, joka poikkesi vaikka vain kysymään kellonaikaa. Me tiedämme, että SKOP määräsi SSP:t ottamaan valuuttaa vakavaraisten asiakkaidensa nimissä, koska SKOP ei saanut enää rahaa mistään - sen luottotiedot olivat menneet. Kun SKOP sai rahat - asiakkaat kaadettiin. 

OP:t eivät jää toiseksi. Velkakirjoja ei löydy, tilikikkailuja, jotka eivät kestä päivänvaloa, omaisuuksien kavalluksia, veronkiertoa, laitonta perintää, saman velan maksuja useaan kertaan, tilityksiä ei saada edes laamannin uhkasakolla. ..jne

Hyvät kansanedustajat - aiotteko Te katsoa hiljaa, kun velkaongelma tuhoaa koko 100 vuotiaan Suomen talouden - pankkien ja perintätoimistojen pohjattoman ahneuden takia?

 Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla: Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Koko oikeuslaitoksemme on ollut kriisissä jo 90-luvulta. Silloin määräys kuului. " Pelastetaan pankit ja tuomitaan yrittäjät ja velalliset". Oikeuslaitoksemme puolustaa vahvempaa - ei heikompaa. Se ei ole tasapuolinen. Liian pitkät oikeudenkäynnit syövät 100 -vuotiaan Suomen uskottavuutta maailmalla.

Tapaus 1. Yli 20 vuotta samaa asiaa oikeusistuimissa (Danske Bank ja verottaja) ja lopputuloksena yrittäjä istuu vankilassa laittomasti- tilanteessa, jossa hän ei ole jättänyt maksamatta velkaa - hän on maksanut, mutta pankki ei ole tehnyt tilitystä saamistaan varoista, Verottajan saatavaa ei ole, päinvastoin verottajan pitäisi palauttaa rahaa asianomaiselle. MIES ISTUU VANKILASSA VUODEN 1996 takia -vuonna 2016! 

Tapaus 2. Oikeus on todennut vuonna 2006, että pankin pitää maksaa vuonna 1993 aiheutuneet palkkasaatavat, koska pankki on saanut rahat ulosotossa ennen paremmalla etuoikeudella olevaa henkilöä. Pankki vetoaa kuittausoikeuteen olemattoman velan perusteella, vaikka luottolaitoslaki toteaa sen olevan mahdollista vain 1/3 osaan. Juttu on nyt maannut käräjäoikeudessa vuodesta 2009. Jopa laamanni on vaatinut pankilta tilitystä, mutta sitä ei ole vieläkään saatu. Tämäkin mies on siis tavallaan velkavanki, vaikka ei kalterien takana istukaan.

Ihmisoikeussopimuksen 1 artikla: Velkavankeuden kielto

Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan vain sillä perusteella, että hän ei kykene täyttämään sopimukseen perustuvaa velvoitetta.

EU on huomauttanut 100 vuotiasta Suomea jo useita satoja kertoja liian pitkistä oikeudenkäynneistä. Pauliine Koskelo otti oikeuslaitoksen vakavan kriisin esiin lähtiessään EIT:n.

Mitä teette Te -hyvät päättäjät? Te vähennätte Oikeusistuinten määrää!!!

 Ihmisoikeussopimuksen 14 artikla; Syrjinnän kielto

Sinulta evätään vuokra- asunto, vakuutus, puhelin - Sinulta voidaan viedä kaikki omaisuus ja silti Sinä jäät velkaa, vaikka saatu raha riittää kattamaan velat. Kyse on vain siitä, että pankki tai perintätoimisto eivät tilitä varoja suoritukseksi. (=Kavallus / Rikoslaki 28 luku 4§ 3 mom ja 5§). 

Perintäyhtiöt perivät kilvan ja laittomasti samoja saatavia useita  kertoja. Sinua roikotetaan asiakastiedon listoilla vuodesta töiseen, jonka takia, et saa pankkikorttia, et työpaikkaa ja sinulta voidaan viedä oikeus terveydenhuoltoon, jopa lapset voidaan viedä huostaan - kun olet velkaa!

Nämä velkavankeudessa elävät ovat meidän kanssasisariamme ja -veljiämme - omaa lihaa ja vertamme!

Hyvää kansanedustaja - päättäjä -häpeä!

PERUSTUSLAKI  8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

"Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty."

90-luvulla ja edelleen yrittäjät, takaajat ja asuntovelalliset tuomitaan ikuiseen velkavankeuteen, josta ei pääse eroon. Missä lakipykälässä annetaan mahdollisuus velkojalle viedä Sinun vakuutena ollut omaisuus, tehdä sillä voittoa itselleen ja jättää velat Sinulle? Voin kertoa - ei missään. 

Sen sijaan rikoslaki on täynnä pykäliä, joiden perusteella useiden pankkien ja perintätoimistojen johtajien pitäisi olla vankilassa kavalluksista, kirjanpitorikoksista ja veropetoksista....jne

PERUSTUSLAKI 15 § Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.

Täytäntöönpanokiellon aikana miljoonaomaisuus pankille - laillinen omistaja menettää omaisuutensa 0 markalla - ulosottovirasto auttaa pankkia kavalluksessa. Yrittäjä jätetään velkavankeutta vastaavaan tilanteeseen.  Yrittäjä tasitelee nyt 24:ttä vuotta oikeudessa. Totta Suomessa.

Yritys auttaa pankkia saamaan luottoa maailmalta - rahat saapuvat Suomeen, jonka jälkeen yrittäjä tuhotaan ja kaikki omaisuus realisoidaan alihintaan. Yrittäjä ikuisessa velkavankeudessa. Totta Suomessa

Yrittäjä tekee salaisen rahoitussopimuksen, jolla vastoin yrittäjän luuloa rahoitetaankin pankkia. Taas yrittäjä ja koko suku menettää valtaisan omaisuuden ja heidät ajetaan velkavankeutta vastaavaan tilanteeseen. Yrittäjä yrittää saada oikeutta, mutta ei saa sitä - onhan hän yrittäjä, jolla ei ole oikeusturvaa Suomessa

Päättäjät julistavat yrittäjyyden ihanuutta ja peräänkuulluttavat investointeja. Hävetkää päättäjät!

 

PERUSTUSLAKI 19 § Oikeus sosiaaliturvaan

" Sinä olet yrittäjä, sinä voit alkaa yrittämään, vaikka heti - meillä on täällä oikeitakin asiakkaita"

"Selvitä ensin, 4 vuotta sitten tilinpäätös ja tase" (Konkurssipesä oli jättänyt kirjanpidon tekemättä ja polttanut paperit- tee siinä sitten kirjanpito) 

"Sinulla on auto, myy se niin saat rahaa" (Auto vanha Toyota, ja yrittäjällä 4 lasta ja vaimo"

"Entiselle yrittäjälle ei ole töitä tarjolla - ei tule rahaa mistään - ennen sentään työllistin 70" ja sosiaaliviraston vastaus: "Mene leipäjonoon"

 

PERUSTUSLAKI 21 § Oikeusturva

"Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla."

Lakikirja on täynnä lakeja, joita ei noudateta tai joilla ei ole mitään merkitystä käytännössä Suomessa. Oikeudenkäynnit kestävät kymmeniä vuosia, päätösten sisältö on arpapeliä, hyväveli -järjestelmä jyllää oikeusistuimissa ja tavallisen ihmisen, yrittäjän, takaajan tai velallisen on lähes mahdoton saada asiaansa käsiteltäväksi asiallisesti Suomen oikeuslaitoksessa - puhumattakaan viranomaisista. Asiakirjoja ei edes tutkita, kun halutaan pelastaa hyväveli pankinjohtaja pulasta.

...ja, mitä sanokaan tästä Perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus (myös Ihmisoikeussopimus)

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä - paitsi 100 vuotiaassa Suomessa.

Hävetkää päättäjät!

PERUSTUSLAKI 22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Milloin lähes 100 vuotiaan Suomen Eduskunta, Hallitus ja Tasavallan Presidentti aikovat puuttua 90-luvun uhrien tilanteisiin, jotka ovat täysin Perustuslain ja Ihmisoikeussopimuksen vastaisia.

VP.

Hilkka Laikko

Velallisten Tuki, johtoryhmä, Tiedottaja

hilkkamlaikko@gmail.com

040-445 9688

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Elämmehän "hyvinvointioikeusvaltiossa" jälkeen 6.5.1992.

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Edellisten perusoikeuksien lisäksi myös sananvapaus on erittäin tärkeä perus- ja ihmisoikeus. Sananvapautta edelleenkin Suomessa rajoitetaan aivan erityisen ns. viranomaisen toimesta. Tämä rajoittajaviranomainen on "nettipoiliisi"; siis on erillinen virkamies, joka seuraa kansalaisten kirjoittelua eli ajattelua ja karsii pois väärinajattelevien mielipiteitä. Uskomatonta Suomessa, mutta mehän elämmekin "hyvinvointioikeusvaltiossa", jossa väärinajattelevat ovat lähes rikollisia.

Mitä pitemmälle se jatkuu sitä häpeällisempää se on ja sitä varmemmin ja laajemmin se tietous leviää globaalisti. Silloin kun rajoitetaan sananvapautta niin samalla pyritään rajoittamaan ajattelun vapautta.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Täyttä asiaa. Kiitoa Hilkka!
Minulle on useampikin päättäjä selittänyt ja väittänyt, että näissä asioissa ei ole mitään selvitettävää, muiden mukana Esko Seppänen, joka tuolloin oli pankkivaltuusmies ja kansanedustaja Esko-Juhani Tennilä, jonka mielestä minä olen vain ilkeä ihminen, kun yhä pidän asiaa esillä.

Turha on nykypäättäjien ihmetellä, miksi suomalaiset eivät yritä. Köyhyys periytyy jo kolmannessa polvessa. Eikö jo olisi korkea aika armahtaa.

Käyttäjän kaijaolinarvola kuva
Kaija Olin-Arvola

Tämä kannattaa katsoa. Tältäkö näyttää 100-vuotias Suomi. Tältä sen ilmeisesti halutaan näyttävän, kun katsoo SSS-hallituksen politiikkaa.

https://www.youtube.com/watch?v=KrmDa6wbvTE

Käyttäjän karjala kuva
Veikko Saksi

Hyvä kirjoitus jälleen, Hilkka! On totta, ettei 100-vuotiaassa Suomessa saa oikeutta. Eihän Suomessa ole oikeuslaitosta, on tuomiolaitos. Ainakin yrittäjille ja yksityisille henkilöille.

Muuten, mikä on "oikeus", mikä on "laki"? Esim. Joensuussa eräänä vuonna noin puolessa tapauksista päätös muuttui hovissa verrattuna käräjäoikeuden/raastuvanoikeuden päätökseen. Herää kysymys, onko lain tulkinta puhdasta arpapeliä?

Tuot esille sekä Suomen perustuslakia että kansainvälisiä säännöksiä. Molemmat Suomi on juhlallisesti päättänyt. Mutta eihän se sitten koskekaan pankkien ylimpiä johtajia lainkaan.

Suomessa vallitsee edelleen venäläispohjainen Herran pelko ja kuvitelma siitä, että "kun Herra antaa viran, Hän antaa myös myös viisauden sen hoitamiseksi". Esivallan kunnioitus on Suomessa väärin ymmärretty. Se ei tarkoita nöyrtymistä kaikkeen väärään, kuten moni poliitikko ja virkamies näyttää luulevan.

Oma suu on valitettavasti lähempänä kuin kontin suu. Eikä se ketään uhria mitenkään auta, että esim. Venäjällä asiat ovat vielä huonommin kuin Suomessa.

Yksikään kansanedustaja, ministeri tms. ei koske tikullakaan ns. pankkikriisiin ja sen uhreihin. Eihän se heitä koskettanut.

On todella törkeää, että lakeja rikkomalla eräistä tahoista tehdään uhreja ja heillä maksatetaan kerta/vuosi toisensa jälkeen rikollisten toimintaa. Sopisi virkamiesten ja poliitikkojen miettiä sitä uhrin asemaa. Se on paha paikka.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/10/velkavanke...

Nyt kannattaa olla maanantaina klo 20 00 TV ääressä. MOT "Pankkivangit"

Toimituksen poiminnat