hilkkamlaikko Mustatalous kuriin - Suomen kansalle elinmahdollisuus

YKSITTÄISTAPAUS - KYMMENETTUHANNET VAILLA OIKEUSTURVAA SUOMESSA

 

YRITTÄJÄN OIKEUSTURVA - PUHDAS NOLLA SUOMESSA!

Olen ihmetellyt viimeiset 25 vuotta, olenko minä tai Velallisten Tuki ryhmän yli 1500 ihmistä väärässä, kun ihmettelemme, missä on yrittäjien, takaajien, vierasvelkapantin antajien, velallisten, ulosottomenettelyssä olevien, konkurssissa olevien ja velkajärjestelyssä olevien oikeusturva. Laissa se on -ei käytännössä. 

Päätin testata Teitä -hyvät lukijat - mitä mieltä olette seuraavista tapauksista. Jos olet samaa mieltä kanssani, että esimerkkitapaus ei ole saanut oikeutta -näytä se jakamalla kirjoitusta ja tykkäämällä. Komentointiin voit kirjoittaa oman tapauksesi.

TAPAUS 1.

Yrittäjän omaisuus myydään "pakkohuutokaupassa" ilman laillista ulosmittausta -lainvastaisesti velkojapankille 600 000 markan hinnasta. Pankki myy välittömästi miljoonaomaisuuden 3,28 miljoonalla, etukäteen tarjouksen tehneelle ostajalle -ulosoton valitusajan aikana. Yrittäjä saa silloisen lääninhallituksen täytäntöönpanokiellon, jolloin voudin pitäisi jäädyttää kaikki toimet. Oliko yrittäjälle hyötyä täytäntöönpanokiellosta? EI. Vouti luovutti omaisuuden pankille ja toimitti kaiken huipuksi myös tuon edellämainitun 600 000 markkaa takaisin pankille. Nyt siis pankki oli saanut laittomasti yrittäjän miljoonaomaisuuden 0,00 markalla ja yrittäjälle jäivät 1,5 miljoonan velat. Edes palkkaansa hän ei saanut, vaikka hänen sen perusteella katsottiin olevan etuoikeusasemassa pankkiin nähden ja tuosta 600 000 markasta rahaa olisi kuulunut myös hänelle. Yrittäjän oikeustaistelu on nyt kestänyt 23 vuotta. Vaikka tuomari on asettanut uhkasakon tilityksen tekemiseksi kaikesta siitä omaisuudesta, jonka pankki sai - pankki ei sitä noudata. Tämä tapaus on edelleen kesken ja laittomasti toimineet pankinjohtajat vapaalla jalalla. EMME VOI PUUTTUA YKSITTÄISTAPAUKSIIN, SANOVAT KANSANEDUSTAJAT. 

- Tilitysvelvollisuuden pitkittäminen tai tilityksen tekemättä jättäminen ovat Rikoslaissa rangaistavia kavalluksia - omaisuuden ollessa arvokas -törkeitä. Mikään jutuista ei vanhene, jos tilitystä ei ole tehty, koska vasta siitä voidaan laskea vanhentumisajan laskeminen.

- Onko siis tulkittava niin, että yksittäistapauksissa ei tarvitse noudattaa Suomen lakia, EY lainsäädäntöä  tai edes kansainvälistä lainsäädäntöä, kuten ihmisoikeussopimusta omaisuuden suojasta? 

- Vastaavia tapauksia Suomessa on kymmenniä tuhansia ja jokaiselle ilmoitetaan samalla tavalla, heidän lähestyessään päättäjiä: " EMME VOI PUUTTUA YKSITTÄISTAPAUKSIIN"! 

- Sama järjestelmä, jolla 90-luvulla kaadettiin surutta työllistäviä yrityksiä -on käytössä edelleen. Järjettöminta on, että kaikki nämä kymmenettuhannet alihintaiset kaupat koituvat kaikkien meidän suomalaisten vanhingoksi, koska luottotappioilla voidaan kiertää valtion veroja joko suoraan tai korkovähennysoikeuden kautta. EI IHME, ETTÄ SUOMELLA EI RIITÄ RAHAT HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEEN

 

TAPAUS 2.

Yrittäjä (A) 60 vuotta toiminut yritys ajetaan vaikeuksiin toisen yrittäjän toimesta (B), josta syntyy vuosia kestänyt oikeustaistelu. Lopulta yrittäjä A voittaa jutun, mutta tällä välin pankki on hakenut konkurssia. Pesänhoitajan aikana yrityksen koko kirjanpito hävitetään ja yrittäjä A:n ollessa lääkärissä, pankinjohtaja antaa määräyksen vaihtaa lukot yrittäjän asunnosta ja heittää yrittäjän ruuat jääkaapista - 25 asteen talvipakkaseen. Perusteluna on väitetty takaus, jonka olemassa olon yrittäjä kiistää, koska pelkät kiinteistökiinnitykset olivat yhtiön lainojen vakuutena ja ne olivat täysin kattavat velalle. Yrittäjä B ostaa A:n tuotantotilat - jälleen pilkkahintaan ja pankki saa mukavasti kuitata keskuspankin luottotappiovakuutuksesta rahaa itselleen. Yrittäjä syöstään ikuiseen velkavankeuteen eikä kukaan puolusta häntä, koska hänellä ei ole rahaa. Tapaus on 2013-2016 vuosilta.

TAPAUS 3.

Tiedossa on myös tapaus, jossa yrittäjälle velkaa ollut toinen yritys sai keploteltua miljoonavelasta irti, ostamalla velkojayrityksen lainat pankilta itselleen - pankin avustuksella. 

YKSITTÄISTAPAUS? - Näitä yksittäistapauksia tulee joka päivä lisää kiihtyvällä vauhdilla.  Yrittäjän omaisuus kelpaa vakuudeksi velanottohetkellä, mutta pienikin vaikeus, niin pankki hakee pakkohuutokauppaa pilkkahintaan. 

Tähän on puuttunut Korkein Oikeus ennakkopäätöksillä 2004, 2006 ja 2016, mutta käytäntöihin sillä ei ole mitään vaikutusta!

 

TAPAUS 4

Yrittäjä myy omaisuudenhoitoyhtiön suostumuksella miljoonakiinteistön uudelle ostajalle ja toteaa, että nyt velat tulee maksetuksi ja pääsen kuiville. Kaupantekotilaisuudessa omaisuudenhoitoyhtiön edustaja luovuttaa kiinnitysasiakirjat uudelle ostajalle, mutta ei velkakirjoja vanhalle omistajalle. Omaisuudenhoito yhtiön edustaja ottaa miljoonan rahana vastaan. Edetään vajaa vuosi eteenpäin, niin yrittäjä toteaa joutuneensa kaksinkertaisen perinnän kohteeksi -perusteena sama velka, jonka hän luuli tulleen suoritetuksi. Hän sai nimittäin norjalaiselta perintäyhtiöltä kirjeen, jossa uhattiin ulosotolla. Yrittäjä oli siis myyty VELKAORJAKSI norjalaiselle perintäyhtiölle - ihmisoikeussopimuksen vastaisesti - Suomen valtion toimesta. Tämä mies on edelleen ulosotossa -velasta, jota ei todellisuudessa jäänyt.

YKSITTÄISTAPAUS? Arsenalin syliin kaadettuja yrittäjiä oli 57 000 ja heillä yhteensä 76000 velkaa, jos ne olivat edes todellisia, kun valtiovarainministeriö myi nämä työllistävät yrittäjät velkaorjiksi.

Tilitys velan, suoritusten, takaajien suoritusten ja omaisuudesta saatujen varojen välille puuttuu - eikä sitä 2015 tehdyn pyynnönkään jälkeen ole omaisuudenhoitoyhtiöltä saatu. Miljoona hävisi siis taivaan tuuliin, eikä kukaan osaa selvittää -minne?

Rikoslaki on tilitysvelvollisuutta koskien aivan selvä. Koska tilitystä ei ole tehty useissa kymmenissätuhansissa tapauksissa - mikään 90-luvun jutuista ei ole vanhentunut - ne eivät edes ole alkaneet vanhentua. 

 

TAPAUS 5

Perintäyhtiöiden tekemät ja tietoomme tulleet vääryydet ja laittomuudet voisi jo kirjoittaa kirjaksi, mutta otetaan nyt pari esimerkkiä:

Lehtilasku 1991 viedään oikeuteen vuonna 2016! Muistatko sinä oletko tilannut tai maksanut lehteä 25 vuotta sitten? Onko kuittisi tallella? 

Erään "velallisen" lasku todetaan käräjäoikeudessa aiheettomaksi ja perintä laittomaksi. Mitä tekee perintätoimisto X - myy velan uudelle perintäyhtiölle, joka taas alkaa perimään velkaa, jota siis ei ole ja taas sama rumba uudelleen oikeuteen. Tällä hetkellä menossa viides - luit oikein - VIIDES perintäyhtiö, joka kokeilee, saisko sittenkin tuomion. Eikö meillä todellakaan ole kalliisti koulutetuilla tuomareilla parempaa tekemistä oikeusistuimissa - minusta on. Huomioikaa, että joka välissä perintäyhtiö voi kuitata luottotappiot omassa verotuksessaan valtionverotuksessa ja meillä verotarkastajia kiinnostaa 4 paria villasukkia kutonut mummo!

TAPAUS 6

Ulf Sundqvist vapautettiin veloistaan ja tasa- arvo periaatteen mukaan olisi luullut, että myös STS asiakkaat olisivat saaneet saman kohtelun - eivät saaneet. Tapauksen yrittäjä on maksanut ja maksanut velkasaneerauksen kourissa ja pienentyneiden eläketulojen takia hakee nyt muutosta ohjelmaan. Mitä tekee velkoja? "Ei missään nimessä mitään helpotuksia"!  23 VUODEN JÄLKEEN!

Veloista vapautettiin siis pankinjohtaja, mutta ei pankin asiakasta. "Nämä ovat arvokysymyksiä", sanottiin ministeriön virkamiehen suulla v. 2000. Meillä siis rikolliseen toimintaan syyllistyneet pelastetaan, mutta rehellisesti toimineet yrittäjät, takaajat, asuntovelalliset jne tuomitaan käytännössä ikuiseen velkavankeuteen.

Olen usein kysynyt itseltäni - olemmeko edes ihmisiä enää toinen toisillemme täällä Suomessa? Joskus on vaikea käsittää näiden pankinjohtajien, perintätoimistojen tai pankki/perintälakimiesten käytöstä. Toisaalta ihmettelen suuresti valtiovallan haluttomuutta puuttua koko valtiontaloutta miljardeilla syövään ongelmaan. Täältä sitä rahaa valtion kassaan saadaan - jos vain halutaan löytää voimavara kansasta ja laittaa laittomasti pankki- ja perintätointa valtion vahingoksi harjoittavat kuriin. 

Muualla tähän kyetään, kuten Virossa, Islannissa, Englannissa, Yhdysvalloissa ja jopa Brasiliassa...

 

ARVOISA KANSANEDUSTAJA:

- Missä kohtaa Suomen laissa on pykälä, että jos on kyse yksittäistapauksesta, sitä ei koske Suomen laki?

- Missä kohtaa Suomen laissa on pykälä, jossa Ihmisoikeussopimuksen omaisuudensuoja voidaan ohittaa, jos väitetään tapauksen olevan vain "yksittäistapaus"?

- Missä kohtaa Suomen laissa on pykälä, jossa yrittäjälle ei tarvitse tehdä velan, suoritusten, takaajien suoritusten ja realisoinneista saatujen varojen välille tilitystä?

- Missä kohtaa Suomen laissa on kohta, jossa sanotaan, että pankinjohtajan ei tarvitse noudattaa Suomen Lakia?

- Missä kohtaa Suomen laissa sanotaan, että kansanedustajan ei tarvitse puuttua Perustuslain vastaisiin ja Ihmisoikeusloukkauksiin Suomessa?

Ote Perustuslaista:

29 §

Kansanedustajan riippumattomuus

Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

 

21 §

Oikeusturva

Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

22 §

Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

 

Hilkka Laikko

Velallisten Tuki johtoryhmä, Tiedottaja

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

15Suosittele

15 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Eero Mattila

Hieno kirjoitus.
Voimia tärkeään työhösi!

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Kiitos! Velallisten Tuki Facebook ryhmä ja sen johtoryhmä, taistelee epäoikeudenmukaisen ulosotto- ja velanperintäjärjestelmän muuttamiseksi. Korkein oikeus on tehnyt jo useita ennakkopäätöksiä esim asianosaisen oikeudesta valittaa alihintaisesta kaupasta - käytännössä tällä ei ole mitään vaikutusta ulosottovirastojen toimintaan.

Kukaan ei puolusta yrittäjää tai takaajaa, kun nämä yrittävät vaatia tilitystä velkojalta ennen, kuin lisää omaisuutta myydään pilkkahintaan.

Tässä maassa ei yrittäjän kannata ottaa investointivelkaa ennen kuin järjestelmään saadaan rahoittajan vastuu toimimaan. Jos velkaa otettaessa vakuus riittää 1,5 kertaisesti kattamaan velan, niin kyllä sen pitää riittää myös velkaa maksettaessa. Jos pantinhaltija hyväksyy alihintaisen kaupan, kärsiköön itse vahingon ja velallinen olkoon vapaa. Tähänkin meillä on lainsäädäntö - pantinhaltijan tulee säilyttää pantin arvo.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Lisätään tähän sellainen mahdollisuus, että jos aikoo perustaa yrityksen, joka palvelee asiakkaita tietotekniikan puolelta. Tämä suunnitelma vaatii laittaa ulkopuoliselle yrittäjien asiantuntijayritykselle, joka arvioi suunnitelmaa, jotta saisi edes starttirahaa. Tämä firma taas pyytää lausuntoja ennen kuin saa edes starttirahaa. Eräs liitto taas sitten vaatii, että pitää saada nähdä suunnitelmat ennen kuin antaa lausunnon. Ilman lausuntoja ei saa starttirahaa.

Hommat lähtivät hyvin alkuun ja sain kerättyä kuukaudessa elämiseen vaadittavan summan ja reilusti ylitsekin.

Sitten liitto ilmoittaa projektista, minkä he saivat RAY:ltä paljon rahaa ja julistavat, että kaikki on ilmaista. Heidän projektinsa on täsmälleen samaa kuin mitä minä olen suunnitellut.

Sen seurauksena minulla loppui tienestit kuin seinään. Oli pakko lopettaa yritykseni ja pistää se pöytälaatikkoon, missä sitten se nimi otettiin toisen yrityksen käyttöön, minulla kun ei ollut siihen nimeen omistusta.

Niinpä minulle jäi verorästit ja siinä perässä häiriömerkinnät. En vain mahtanut niille mitään.

Pekka Pylkkönen toisessa blogissa on väittänyt yhden tehneen suunnitelmallisesti häiriömerkinnän ja tämä väite sai minut raivostumaan. Ei ole mitenkään mahdollista, että joku suunnitelmallisesti tekee tahallaan niin kuin Pekka väitti.

http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222678-nu...

Olen aika varma, ettei kukaan tuollaisia suunnittele. 90-luvulla mummultani yritettiin periä 20 pennin puuttuvaa osaa perintäyhtiöltä, kun mummu unohti laittaa puuttuvat pennit.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Minua lähestyi yrittäjä, joka totesi: "Olen neuvonut kaikille, jos aiot lähteä yrittäjäksi Suomessa, mene heti psykiatrille mielentilatutkimukseen.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@5. Ahahah. Tuo oli hyvä! Piristit päivääni.

Toimituksen poiminnat