hilkkamlaikko Mustatalous kuriin - Suomen kansalle elinmahdollisuus

Presidenttiehdokkaat 2018 - Totuus ei pala tulessakaan

EU JA MITÄ SE MEILTÄ SUOMALAISILTA VAATi ja VAATII EDELLEEN?

Paavo Väyrynen höykytti nykyistä Tasavallan Presidentti Sauli Niinistöä aivan oikeasta asiasta - EU liitos ei todellakaan tapahtunut "by the book". Sen tietää jokainen 65 000 ryöstetystä yrittäjästä, jotka vielä ovat hengissä ja jotka edelleen maksavat velkaa, jota ei todellisuudessa ollut. Sen tietää kirvelevästi, jokainen takaaja, joka edelleen maksaa - ulosoton kautta 90-luvun velkoja. Sen tietää jokainen suomalainen, joka menetti kotinsa ahneille pankkiireille 90-luvulla. Sen tietää jokainen velka-ahdinkoon ajettu tänäkin päivänä. Velallista kohdellaan Suomessa julmemmin, kuin ennen mieleltään sairaita Seilin saarella entisinä aikoina - kaikki alkoi 90-luvulta. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän toimikankaanniemi kuva
Toimi Kankaanniemi

Perussuomalaisten vastalauseeseen vuoden 2018 valtion talousarviota koskevassa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä (VaVM 22/2017vp) sisältyy laatimani seuraava lausuma.

Vastalauseen lausumaehdotus 14
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin 1990-luvun lamavelallisten vapauttamiseksi veloistaan.

Tästä lausumasta äänestettiin 15.12.2017. Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten äänin lausuma hylättiin. (Pöytäkirja, josta näkyy kunkin edustajan äänestyskäyttäytyminen, ei ole vielä valmis, joten en ole varma, mitkä ryhmät/kansanedustajat äänestivät puolesta kaikkien Perussuomalaisten lisäksi.)

ossi laakko

Voisiko Toimi viedä tämän ilosanoman kansanedustajille, tiedoksi.

Suomen lakikirjoja toimittava Tallentum, vastasi kysymykseeni;
”Mistä Suomen lakikirjasta löytää direktiivin 2004/48/EY kirjoitettuna Suomen lakiin” ja sain vastauksen.

Alkuperäinen viesti
Lähettäjä: Tuomas.Kokkonen@talentum.fi
Päivämäärä: 30.11.2011 10:16
Vastaanottaja: "Ossi Laakko"
Aihe: VS: Direktiivi 2004/48/EY

Hei,

kyseistä direktiiviä ei valitettavasti ole otettu mukaan mihinkään painettuun tuotteeseemme. Painettujen teosten rajallisen sivumäärän vuoksi kaikkia säädöksiä ei voida ottaa niihin mukaan. Poisjätetyt säädökset ovat kirjoissa mukana vain viitteinä kuten tässä tapauksessa.

Sähköisestä Suomenlaki.com-palvelustamme kyseinen direktiivi löytyy
tunnuksella YrEU 400_0_b. Maksuttomasti sen saa EUR-Lex-palvelusta (http://eurlex. europa.eu/fi/index.htm ). Direktiivin määräykset on pantu Suomessa täytäntöön seuraavilla lakimuutoksilla: 678/2006, Yr 425; 679/2006, Yr 401; 680/2006, Yr 418; 681/2006, Yr 416; 682/2006, Yr 116; 683/2006; 684/2006, Yr 408; 685/2006, Yr 421; 686/2006, Yr 414.

Eli tämän lain puuttumisen varjolla voidaan ns. vastuullisen insinöörityön työn tulokset (IPR) rosvota näennäisen laillisesti, Suomessa.

Mikäli tämä laki IPR:stä (tekijänoikeus tekemäänsä omaisuuteen)olisi saatettu voimaan, keksijöiden omaisuutta ei voisi vapaasti rosvota.

ossi laakko

Täydennys edelliseen kommenttiin.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY,
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta

5 artikla
Olettama tekijänoikeudesta
Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja sovellettaessa,

a) jotta kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijää voidaan pitää, jollei toisin osoiteta, tekijänä ja sen johdosta oikeutettuna ajamaan kannetta tekijänoikeutensa loukkaamisesta, riittää, että
hänen nimensä on tavanmukaisella tavalla ilmoitettu teoksessa;

b) edellä a kohdassa olevaa säännöstä sovelletaan soveltuvin osin lähioikeuksien

Nyt Suomen oikeuslaitos ja sitä tukevat asiantuntijat (viranomaisten myötävaikutuksella) esittävät direktiivistä poikkeavia omaisuuden omistamisvaatimuksia seuraavasti;

Teoksen pitää olla ”itsenäinen ja omaperäinen”, on muuten patenttivaatimus, ei tekijänoikeusvaatimus.

tai Pitää ylittää teoskynnys, taas täyttä potaskaa ja antaa juristeille ja ns. oikeuslaitokselle mielivallan käyttömahdollisuuden, kun ei ole direktiiviä ratifioitu, oikein.

ossi laakko

Täydennys edelliseen kommenttiin.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY,
annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,
teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta
5 artikla
Olettama tekijänoikeudesta
Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja sovellettaessa,

a) jotta kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijää voidaan pitää, jollei toisin osoiteta, tekijänä ja sen johdosta oikeutettuna ajamaan kannetta tekijänoikeutensa loukkaamisesta, riittää, että
hänen nimensä on tavanmukaisella tavalla ilmoitettu teoksessa;

b) edellä a kohdassa olevaa säännöstä sovelletaan soveltuvin osin lähioikeuksien

Nyt Suomen oikeuslaitos ja sitä tukevat asiantuntijat (viranomaisten myötävaikutuksella) esittävät direktiivistä poikkeavia omaisuuden omistamisvaatimuksia seuraavasti;

Teoksen pitää olla ”itsenäinen ja omaperäinen”, on muuten patenttivaatimus, ei tekijänoikeusvaatimus.

tai Pitää ylittää teoskynnys, taas täyttä potaskaa ja antaa juristeille ja ns. oikeuslaitokselle mielivallan käyttömahdollisuuden, kun ei ole direktiiviä ratifioitu, oikein.

ossi laakko

HIEMAN TEKIJÄNOIKEUKSISTA
8.7.1961/404 Tekijänoikeuslaki. (kannattaa tutustua myös direktiiviin 2004/48/EY)
1 §
Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607)
Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)
42 §
Tekijänoikeuden ulosmittaus (22.5.2015/607)
Tekijänoikeutta ei ole lupa ulosmitata tekijältä itseltään eikä siltä, jolle se on siirtynyt avio-oikeuden, perinnön tai testamentin nojalla. Laki on sama käsikirjoituksesta, niin myös sellaisen taideteoksen kappaleesta, jota ei ole pantu näytteille, tarjottu myytäväksi tai muutoin hyväksytty julkistettavaksi. (ns. Liikesalaisuuden alaiset teokset)
43 § (22.12.1995/1654)
Tekijänoikeuden suoja-aika (22.5.2015/607)
Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän………
22.12.1995/1654:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.
Lakia sovelletaan myös teoksiin, jotka on luotu ennen tämän lain voimaantuloa.
5 §
Kokoomateos (22.5.2015/607) (Esiintyy teollisuuden vastuita koskevissa asioissa CE+CE+…CE= CE)
Sillä, joka yhdistämällä teoksia (vastuullinen insinöörityö) tai teosten osia on aikaansaanut kirjallisen tai taiteellisen kokoomateoksen (teknisen rakennetiedoston), on siihen tekijänoikeus (ja tuotevastuut), mutta hänen oikeutensa ei rajoita oikeutta ensiksi mainittuihin teoksiin. (kielto-oikeus)
9 § (14.10.2005/821)
Tekijänoikeussuojaa vailla olevat teokset (22.5.2015/607)
Tekijänoikeutta ei ole:
1) lakeihin ja asetuksiin;
2) muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin;
3) valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin;
4) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin;
5) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin.
Koosteen tekijän huomautus: Kuten havaitaan, laissa ei ole erikseen mainittu että insinöörityöllä ei olisi omaisuudensuojaa toisin kuin oikeuskäytännöt ovat Suomessa.

HUOM: Tekijänoikeuslaissa ei ole vaatimuksena ”Teoskynnystä” tai ”Itsenäisyys ja omaperäisyys vaatimusta” toisin kuin Suomen ns. tekijänoikeusammattilaiset ja oikeuslaitos antavat ymmärtää.

Toimituksen poiminnat