hilkkamlaikko Mustatalous kuriin - Suomen kansalle elinmahdollisuus

Presidenttiehdokkaat 2018 - Kysymykset, joita toimittajat eivät esitä?

 

HYVÄT PRESIDENTTIEHDOKKAAT - 

Muutama kysymys Teille, joihin velkavankeuteen ja köyhyyteen ajettu  kansa Suomessa haluaa vastauksia. Vp. 16.1.2018 mennessä

Tausta: Suomen sosiaalioikeudellisen seuran julkaisu 2016:

Nämä etuudet eivät täytä Euroopan neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia

  • Sosiaalinen peruskirja edellyttää, että minimimäärien tulee olla vähintään 50 % kansalaisten mediaanitulosta eli 970 euroa kuukaudessa vuonna 2013.
  • Vähimmäistaso ei saisi missään tapauksessa alittaa 40 % mediaanitulosta eli toissa vuonna 776 euroa kuukaudessa.
  • Sairauspäivä-, äitiyspäivä-, ja kuntoutusraha sekä takuueläke ja työttömyysturvan peruspäiväraha rikkoivat 40 prosentin säännöstä.
  • Työmarkkinatuki ja toimeentulotuen perusosa jäivät selvästi alle 50 prosenttia mediaanitulosta
  • Suomi on edelleen EU:n tarkkailulistalla - leikkausten myötä tilanne vain pahenee. Kyseessä kansallinen häpeä.
  • Eläkeläiset ovat opiskelijoiden ja työttömien jälkeen Suomen pienituloisimpia. Työttömien pienituloisuusaste vuonna 2014 oli 47,8 prosenttia, opiskelijoiden 34,6 prosenttia ja eläkeläisten 12,8 prosenttia. Yrittäjien pienituloisuusaste oli 10,3 prosenttia ja palkansaajien 3,6 prosenttia.
  • Tämän lisäksi ulosotossa olevien tulot jäävät huomattavasti alle EU vaatimuksen.

Kysymys 1: Miten Presidenttinä aiotte vaikuttaa köyhyyden poistamiseen Suomesta - olettehan valtakunnan tärkein mielipidevaikuttaja? (Sisäpolitiikkaan vaikuttamista presidentti-instituution taholta on harjoitettu kautta aikain) 

 

Tausta: Presidenttiehdokkaista vain Laura Huhtasaari ja Paavo Väyrynen ovat ottaneet esille 90-luvun vääryydet -tähän mennessä. He ovat todenneet Totuuskomission tarpeellisuuden Norjan mallin mukaisesti.

- 90-luvulla pankit aliarvostivat vakuutena olleet omaisuudet, kun pankkitukipiikin auetessa huomasivat olevan heille edullista hankkia mahdollisimman paljon luottotappioita, jotta saavat kahta kautta rahaa pankille: Valtiolta eli veronmaksajilta pankki- ja pääomatuen kautta ja lisäksi pankin konkurssiin laittomasti ajettujen yrittäjien (65 000) kautta hankkimalla huomattavaan alihintaan yrittäjien ja kansalaisten ( 600 000 työtöntä) omaisuudet sekä kuittamaalla myyntivoitot näistä omaisuuksista itselleen ja jättämällä asiakkaalle vain velat. Pantinhaltijan huolellisuusvelvollisuudesta säilyttää omaisuuden arvo, ei kukaan välittänyt, puhumattakaan, että yksikään pankki olisi tehnyt tilitystä velan, asiakkaan ja takaajien suoritusten ja realisoiduista varallisuuksista saatujen varojen välille. Jos tilitystä ei ole tehty, Suomen lain mukaan - kyseessä on kavallus. 

Tämä johtaa myös veronkiertoon, koska pankin tai perintäyhtiön kirjanpidossa on luottotappio, jota todellisuudessa ei ole syntynyt. Tämä tilanne on edelleen vallitseva vuonna 2018. 

 European Convention on Human Rights määrittelee jokaisen EU:n jäsenvaltion kansalaisen omaisuuden suojatuksi, takaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja erityisesti seuraava artikla tekee Suomen entisen ja nykyisen käytännön omaisuuksien realisoinneissa laittomaksi Ihmisoikeuksien näkökulmasta:

17 ARTIKLA Oikeuksien väärinkäytön kielto: Minkään tässä yleissopimuksessa ei saa tulkita suovan millekään valtiolle, ryhmälle tai henkilölle oikeutta ryhtyä sellaiseen toimintaan tai tehdä sellaista tekoa, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin tässä yleissopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus tai rajoittaa niitä enemmän kuin tässä yleissopimuksessa on sallittu.

Kuitenkin 90-luvulla luotu käytäntö, jossa pantinhaltijalle ei aseteta vaatimusta myydä, vaikeuksissa olevan asiakkaan omaisuutta käypään hintaan, on meillä edelleenkin käytäntö. Suomen käytäntö omaisuuksien realisoinneissa ei täytä lainmukaista toimintaa YK:n Ihmisoikeusjulistuksen,  European Convention on Human Rights, Suomen Perustuslain eikä Suomen lain mukaan.

Velanperintäjärjestelmässä rehottaa törkeä veronkierto ja rakennekorruptio Suomessa

Tämän lisäksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate ei myöskään Suomessa toteudu, koska pisimmät taistelut ovat jo yli 30 vuotta kestäneitä ja jopa lainvoimaisia päätöksiä yritetään vesittää myöhemmissä oikeudenkäynneissä.

 

Kysymys 2. Jos Teidät valitaan presidentiksi, oletteko valmis asettamaan puolueettoman Totuuskomission Norjan mallin mukaan selvittämään 90-luvun laittomia tapahtumia, jotta uhrit saavat oikeutta ja korvaukset kärsimyksistään?

 

Tausta: 31.3.2000 nk. Arsenal kauppakirjalla myytiin 55000 suomalaista yrittäjää ja kansalaista velkaorjiksi, joiden yhteisten velkojen määräksi määriteltiin 12 miljardia ja myyntihinnaksi 5% eli 600 miljoonaa markkaa. Velkojen väitettiin olevan peräisin 90 luvulta.

Kaikki asiakirjat  aiempi nk. SSP sopimus ja sittemmin Arsenal kauppakirja julistettiin salaisiksi entisten presidenttien toimesta.

Kukaan uhreista ei saanut velkakirjoja nähdäkseen, kukaan ei saanut aiemmin maksamien suoritusten, takaajien suoritusten ja realisointien välille tilitystä, paljonko todellista velkaa oli jäljellä vai oliko. Kenellekään ei annettu mahdollisuutta maksaa itse tuota 5%:n osuutta. 

Kansainvälisten sopimusten mukaan velkaorjuus on kaikkialla maailmassa kielletty - Suomessa näitä em. kansalaisiamme pidetään edelleen velkaorjuudessa, nyt kansainvälisen PRA Internationalin tytäryhtiön toimesta.

Näitä em. "velkoja" on kierrätetty nyt C&A Finlandin, Aktiv Hansan, Aktiv Kapital Portfolion, Aktiv Kapitalin ja nyt PRA Groupin kautta yhä uudelleen ja uudelleen - tekemättä suorituksista tai realisoinneista tilitystä - jälleen lainvastaisesti. Myöskään velkakirjoja ei saada nähtäväksi tai siirtoasiakirjoja - jälleen lain vastaisesti. Edelleen perintä jatkuu - jatkuu ja jatkuu

PRA International on saanut kotimaassaan Yhdysvalloissa 80 miljoonan dollarin sakot laittomasta perinnästä ja velkojen kierrätyksestä. Heitä kiellettiin jatkamasta laitonta velanperintäjärjestelmäänsä. Miksi siis tällainen yhtiö saa riehua Suomessa?

 

Kysymys 3.  Kun Teidät valitaan Suomen Tasavallan Presidentiksi, oletteko valmis purkamaan edeltäjienne asettamat SSP sopimuksen ja Arsenal - kauppakirjan salaiseksi julistukset, jotta näiden sopimusten uhrit voivat saada oikeutta ja nähdä heitä itseään koskevat asiakirjat?

 

Kysymys 4. Oletteko presidenttinä valmis kokoamaan virkamiestyöryhmän ja keskustelemaan yhdessä velkaongelmaan, köyhyyteen ja perintätoimeen erikoistuneiden kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa em.esiintyvistä ongelmista, jotka vaikuttavat koko Suomen talouteen?

 

Kysymys 5. Miten itse koette 90-luvun tapahtumat ja onko todellisia tapahtumia syytä salata? 

Kysymys 6. Voitteko allekirjoittaa moton: "Suomi on juuri niin vahva, kuin sen heikoin lenkki" ja miten presidenttinä näette voivanne vaikuttaa, jotta yhä useampi kansalaisemme voisi tuntea olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen.

 

Velallisten Tuki ry ja Velallisten Tuki -ryhmä kiittävät vastauksistanne ja toivottamme Teille kaikille onnea Presidentin vaaleissa. 

 

Hilkka Laikko

vpj ja tiedottaja

hilkkamlaikko@gmail.com

040-445 9688

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

17Suosittele

17 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Hyviä kysymyksiä, mutta aiheet eivät kuulu presidentin toimialueeseen. Mielipiteensä ehdokkaat voivat toki kertoa.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Aiemmat presidentit ovat salanneet 90-luvun uhrien oikeusturvalle tärkeät asiakirjat, kuten velkakirjat ja niihin kirjatut suoritukset ja ylipäätään, miten heidät myytiin velkaorjiksi - Tulevalla presidentillä on täydet oikeudet avata nuo edeltäjiensä salaamat asiakirjat ja samoin työryhmiä tai tutkintakomission hän voi perustaa ihan itse - hänellä on siihen valtaoikeudet.

Käyttäjän jockerantanen kuva
Jocke Rantanen

Kyllä nämä aiheet kuuluvat presidentin toimivaltaan.

Otan Niinistön esimerkiksi. Hänhän sanoo olleensa "arvojohtaja" ja jatkavansa samalla linjalla.

Mitä sitten tuo "arvojohtajuus" tarkoittaa?

Mielestäni se tarkoittaa juuri sitä että nostaa esille ja käyttää arvovaltaansa erilaisten epäkohtien korjaamiseksi.

Tätähän Niinistö yhtä vähän kuin Halonenkaan ovat tehneet. He ovat kyllä kantaneet huolta Kiinan ja Intian ja Lähi-Idän maiden ihmisoikeuksista ja Sudanissa vellovasta sisällissodasta muta ovat jättäneet oman kansan asiat retuperälle.
Ei ole kaukaa haettua että on paljolti myös heidän kyseenalaista ansiota että maan asiat mukaanlukien terveydenhoito ja työttömyys, ovat niin kuin ne ovat.

Jos nämä olisivat välillä sanoneet ääneen että "Saatanan tunarit" niin asiat saattaisivat olla paljon paremmalla tolalla.

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kyllä kuuluu presidentin toimiin, taustalla on ulkopolitiikka, josta presidentti Koivisto määräsi.

Pankkikriisin ja Hilkka Laikon esiin nostamien asioiden takana on ETA-sopimuksen liitteisiin kirjoitettu pankkien vakavaraisuuden mukautusmääräys, jonka vuoksi Suomen ja Itävallan pankkien vakavaraisuus oli 1.1.1995 mennessä nostettava direktiivin edellyttämälle tasolle. Kyse oli euro-kelpoisuudesta.

Aika loppui, joten kaikki keinot oli otettava käyttöön.
Joidenkin lakien - toisten takautuvastikin - oli tultava voimaan jo 1.5.1992.

Korkein oikeus kuitenkin totesi ratkaisulla KKO 50:1992 yhden jo käytänteenä olleen keinon laittomaksi. Se oli se, että pankit saivat yksipuolisesti nostaa lainan korkoa yhdellä prosentilla, 12 %:iin saakka.
Suomen Pankki oli sovitusti jo 18.3.1992 (siis ennen KKO:n ratkaisua) lähettänyt pankeille kiertokirjeen koron nostamisesta yhdellä prosentilla 1.5.1992 alkaen.

Presidentti Koivisto hermostui KKO:n ratkaisusta velallisen hyväksi ja järjesti viisi päivää myöhemmin (6.5.1992) Linnassa oikeuspoliittisen seminaarin, oikeuslaitoksen kyykytystilaisuuden, joka sai nimekseen Koiviston konklaavi.

Konklaavin asiakirjat määrättiin salaisiksi.

Koivisto asettautui tuomioistuinlaitoksen yläpuolelle eli teki valtiopetoksen, rikoksen joka ei vanhene.

Koiviston kuoltua on konklaaviin osallistuneiden aika avata suunsa.

Toinen mätäpaise on Markan hävittäminen ilman lakia.
Tästä valtiopetoksesta Suomi kärsii nyt ja tulevaisuudessa.

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

"Hyviä kysymyksiä, mutta aiheet eivät kuulu"......Mitä Sinä Masa aivan oikeasti tarkoitat? Jos mikä niin tämä aihe varmasti kuuluu ja aivan erityisesti maamme ylimmän auktoriteetin eli Herra Suomen Tasavallan Presidentille. Aihe, joka koskee lähes miljoonaa Suomen kansalaista. Näistä lähes miljoonasta merkittävä osa on ollut ja on suomalaisia itsenäisiä, ajattelevia ja kykeneviä toimimaan yrittäjinä ja työllistäjinä, siten kansantaloutemme yhtenä erittäin merkittävänä ja tärkeänä toimijana ja vastuunkantajana. Mitä tapahtuu Suomelle kun tämä "kehitys" vain jatkuu ja valtiovelka kasvaa kasvamistaan

Hyvä Matti; kuten voit havaita olen noteerannut mielipiteesi..."suohon mennään, mutta kun ei kuulu valtiohallinnon ylimmän autoriteetin toimivaltaan niin antaa mennä vaan. Mielipiteesi vahvasti tukee mainittua. Ellet pahastu niin kysympä Sinulta kenelle kuuluu, kuka vastaa tästä valtakuntamme lähes "rappiomaisesta tilasta" velkoineen ja muine ongelmineen.

Oletko vakuuttunut, että ne joilla valta on Suomessa eli kansanedustajat ratkaisetvat kaikki nykyiset ja tulevat kansantalouden ym. muut ongelmat vai kuka tai mikä taho on se joka Suomen suunnan muuttaa kun ei kuulu presidentin toimialueeseen? NYT on todella kiire ensinnäkin tietää....

Vaikuttaa tosiaankin siltä, että Suomessa on hyvin epäselvää itse kunkin tahon vastuista ja velvollisuuksista; Voiko tämä tietämättömyys johtaa yhä suurempiin vaikeuksiin ja ongelmiin.....mutta kun tiedetään niin onko jo hyvin myöhäistä.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

Hilkka Laikko kirjoitti blogissa: "Miten Presidenttinä aiotte vaikuttaa köyhyyden poistamiseen Suomesta - olettehan valtakunnan tärkein mielipidevaikuttaja?"

Minä kirjoitin: "Hyviä kysymyksiä, mutta aiheet eivät kuulu presidentin toimialueeseen. Mielipiteensä ehdokkaat voivat toki kertoa"

Laikkokin puhuu mielipidevaikuttamisesta.

En ole perustuslakiasiantuntija, presidentin tehtävistä voi lukea enemmän täältä:

http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?node...

Köyhyyden poistaminen on mielestäni enemmän Hallituksen ja Eduskunnan asia mutta presidentti voi toki arvovallaan "patistaa" hallitusta.

PS: Nyt myös kansalaiset voivat vaikuttaa asiaa "kansalaisaloitteen" muodossa.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Eipä ehkä kuulukaan toimivallan piiriin, mielestäni kuitenkin moraalisesti presidenttiehdokkaille nuo kysymykset kyllä kuuluvat. Samalla paljastuu myös kuinka sitten oikeasti ollaan kansan presidenttiä, vai ei.

Käyttäjän maunostranden kuva
Mauno Strandén

Kuinkas asiakirjojen piilotus kuuluin Halosen valtaan presidentin käskyllä, mutta niiden paljastus ei kuulu enää valtaan? No niinhän Niinistö totesi jotenkin näin, että laittomasti maassaolijoitako saa piilotella, ilman seraamuksia, ellei jää kiinni?
Vaikuttaa kuin Suomen syöjät olisi päässyt valtaan?

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Aivan erinomainen kirjoitus, jossa tuodaan tiukkoihin faktoihin pohjautuen esille todella suuria ongelmia ja huutavia vääryyksiä.

Minuakin ihmetyttää, miksi vallankaan tuota 1990-luvun lamaa ja pankkikriisiä koskevaa Totuuskomission vaatimusta ei ole vedetty kunnolla esille keskustelussa ja journalistien kysymyksissä. Ettei vain syynä olisi se, että varotaan astumasta liian kipeille varpaille.

Muistakaamme, ketkä hoitivat näitä asioita 1990-luvulla: Esko Aho, Paavo Lipponen, Iiro Viinanen - ja Sauli Niinistö.

Jos tämä on todellakin liian suuri ja kipeä asia otettavaksi esille ennen vaaleja, sitäkin tärkeämpää on, että asia otetaan pöydälle vaalien jälkeen - riippumatta siitä, mikä on valitun presidentin nimi.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Valitettavasti liian suuri joukko suomalaisia kärsii vääristyneen velanperinnän aiheuttamasta veronkierrosta, veropetoksista ja korruptoinuneesta järjestelmästä. Varpaista viis - on lopultakin totuuden ja vääryyksien korjaamisen aika - ennen tai jälkeen vaalien.

Käyttäjän AnttiKaisla kuva
Antti Kaisla

Kiitoksia Hilkka Laikko. Pankkikriisin uhrien poikana olen todella kiitollinen siitä, että joku jaksaa puhua asiasta. Liian monet suomalaiset eivät tiedä/muista mitään koko pankkikriisistä. Olen lukenut kirjoituksia, joissa esitetään, että meidän pitäisi unohtaa pankkikriisi ja suunnata katseemme tulevaisuuteen. Tällaisten ajatusten esittäjät eivät tunnu ymmärtävän, että pankkikriisin uhreja on tuhansia. He ovat oikeita ihmisiä, jotka aivan oikeasti ovat kärsineet jo neljännesvuosisadan.
Tämä aihe on EDELLEEN esille nostamisen arvoinen.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Kiitos Antti. Osa uhreista maksaa edelleen tai heidän väitetään edelleen olevan velkaa ja tietenkin velka on 90-luvusta 16% - 18% koroilla kasvanut huikeaksi. Todellinen syy on puhtaasti veronkierrossa, koska niin kauan, kuin nämä velat ovat pankkien ja perintätoimistojen kirjanpidossa - niillä pienennetään näiden omaa maksettavaa veroa Suomen valtiolle. Samaan aikaan lypsetään näiltä uhreilta lisää ja realisoidaan omaisuuksia kuolinpesiltä - laittomasti.

Me elämme edelleen taloudellisesti samaa 90-luvun pankkikriisiä, kuin 26 vuotta sitten - sen vaikutukset jatkuvat edelleen.

Kaikki mahdolliset kansainväliset sopimukset on kävelty Suomessa yli, unohtaen se tärkein eli kansalaiset.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hei Hilkka,

Muistuttaisin vielä meitä kaikkia työttömyysturvan aktiivimallia pohdiskelevia siitä, että niin hallitus, eduskunta, perustuslakivaliokunta kuin presidenttikin nyt yhdessä yksissä tuumin perustelevat, että työttömien aktiivimalli on perustuslain mukainen, ja että sen vaikutuksia seurataan ja ehkä tehdään tarvittavia muutoksia siihen myöhemmin. Tämäkö olisi myönteistä suhtautumista asiaan?

Tulee mieleen se, että kyllähän pitkäaikaistyöttömillä testataan parhaillaan myös perustuloa pienellä määrällä ihmisiä, mutta erona siinä ihmiskokeessa on se, että perustulon lähtökohta on kaikille positiivinen, tuloa lisäävä, kun puolestaan tässä aktiivimallissa kaikilta työttömiltä ollaan poistamassa toimeentuloa. Siksi tämä aktiivimalli on perustuslain 1 §:n vastainen epäoikeudenmukaisuudessaan. Se tulee kumota välittömästi ja mitään aktiivimallin seurantaa ei tule tehdä.

Myös se toinen piiska, "Omatoimisen työnhaun malli" tulee poistaa epäoikeudenmukaisena, koska esimerkiksi maaseudulla ei ole niitä avoimia työpaikkoja, joita voisi hakea. Tällainen työhakemusten pakkobuustaus ei ole ihmisarvoa ylentävää ja ryyhkauttaa kaikki Te-toimistot sekä Kelan toimistot.

Työnantajat eivät myöskään selviä sadoista ja tuhansista työhakemuksista yhtä työpaikkaa kohti: Näin ollen, jos "Omatoimisen työnhaun malli" astuu voimaan, työnantajat antavat avoimet työpaikat jatkossa tiskin alta. Tämäkö olisi oikeudenmukaista?

Ks. "Aidosti palkitseva aktiivimalli", ja lisää allekirjoituksesi, jos tunnet, että tässä olisi vastaus nykyisen 1.1.2018 lainvoiman saaneen aktiivimallin epäoikeudenmukaisuuteen:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Meillä ei ole Perustuslakituomioistuinta, joka suurimmmassa osassa EU maita on ja Suomea ei ole huomautettu siitä. Eiköhän porukalla huomauteta maaimalle, että - sorry - meillä Suomessa ei ole koko laitosta ja täällä rikotaan mennen tullen Ihmisoikeuksia ja EU lainsäädädäntöä

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Katsokaapa tämän päivän 14.1.2018 Keskisuomalaisesta "Perustuslakituomioistuin saa tukea presidentiltä" -uutisointi, jossa sanotaan Niinistön todenneen Jyväskylän Muuramessa toimittajalle lauantaina 13.1.2018 näin:

"Olin asian tutkimisen kannalla joskus 1990-luvulla istuessani eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Sen jälkeen luovuin ajatuksesta, mutta palaan nyt alkuperäiseen kantaani".

Ks. "Aidosti palkitseva aktiivimalli", ja lisää allekirjoituksesi, jos tunnet, että tässä olisi vastaus nykyisen 1.1.2018 lainvoiman saaneen aktiivimallin perustuslainvastaisuuteen:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2810

Onpa hienoa, jos "Aidosti palkitsevalla aktiivimallilla" saamme Suomeen niin perustuslakituomioistuimen kuin oikeudenmukaisemman "Aidosti palkitsevan aktiivimallinkin"!

Tämän päivän 14.1.2018 Helsingin Sanomat kertovat oikeuskansleri Tuomas Pöystin tukevan sosiaaliturvan kehittämistä ja uudistamista. Oikeuskansleri kertoo, että se tulisi tehdä "keinoilla, jotka kunnioittavat työttömän ihmisarvoa ja osallisuuden tunnetta." Hyvin sanottu.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

EU:n valvojilla, jotka ovat huolissaan mm. Puolan Perustuslakituomioistuimen alistamisesta poliittisen päätöksenteon alle, on jäänyt huomioimatta, että yhdessä jäsenmaassa ei ole ollenkaan PLTI:tä. Eipä siis ihme, miksi meillä Ihmisoikeudet ovat ihan tuntematon käsite.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Perustuslain 106 §:n mukaan tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle, jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Tuomioistuin ei voi arvioida yleisesti ja ilman yhteyttä konkreettiseen oikeustapaukseen sitä, onko lain jokin säännös ristiriidassa perustuslain kanssa. Tuomioistuin ei myöskään voi esimerkiksi julistaa lain säännöstä perustuslain vastaiseksi, vaan se voi ainoastaan jättää lain säännöksen soveltamatta yksittäistapauksessa."

Lähde edelliseen:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Document...

Edellä esitettyyn viitaten, kysynkin, että siksikö hallitus, pääministeri, presidentti ja oikeuskansleri kaikki kuin yhdestä suusta alleviivaavat sitä, että lainvoiman juuri saanutta aktiivimallia tulee seurata, jotta saadaan yksi työttömien aktiivimallin mukainen yksittäistapaus, jossa aktiivimallin lakinormit jätetään soveltamatta perustuslain vastaisina?

Jos näin on, tulee miettineeksi, oliko tämä toimintatapa mietitty jo etukäteen?

On uutisoitu, että ensimmäiset aktiivimallin mukaiset työttömyysturvan leikkaukset tulevat tarkasteltuun vasta huhtikuussa, joten "ostivatko" em. tahot työrauhan viedä presidentin vaalit, sote ja maakuntamalli maaliin ilman, että perustuslailliset ongelmat haittaisivat asioiden maaliin saattamista?

Eikö perustuslakituomioistuimen perustamisesta voisi järjestää välikysymyksen - ja siten nostaa "kissa pöydälle"?

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Olen täsmälleen kanssasi samaa mieltä - Kiitos, että olet tuonut lisää faktaa keskusteluun - allekirjoitettu on. Nyt ollaan tämän aktiivimallin kanssa totaalisesti metsässä, sillä aivan oikein ounastelet - työnantajat häviävät MOL sivuilta - sinne jäävät korkeintaan provisiotyötä puhelinmyynnissä tarjoavat huijarit. Ne todelliset työpaikat lähtevät pois, koska eivät 16-20 tuntisen työpäivän jälkeen jaksa enää lukea kymmeniä tai satoja työhakemuksia.

Miten olisi joukkokantelu Oikeuskanslerille ja jos ei tepsi suoraan EU:n? Laitetaan Suomi kertaheitolla maailmankartalle, miten täällä piilokorruptio jyllää ja kansalaisten oikeusturvasta ja Ihmisoikeuksista lakattiin välittämästä sitten Kekkosen

Timo Juutilainen

Asiaa. Kuuluu myöskin presidentin vaikutuspiiriin.

Toimituksen poiminnat